Skundai

vadovų-civilines-atsakomybes-draudimas-prokopius-draudimo-paslaugos

Visi skundai turi būti adresuojami:

Domas Bačius
UAB Prokopius
Moniuškos g. 27-5, Vilnius, LT-08115, Lietuva
Tel. + 370 6 86 04334
info@prokopius.com

Apie jūsų skundo gavimą patvirtinsime raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Sprendimas dėl jūsų skundo jums bus pateiktas raštu per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo. Išskirtiniais atvejais, sprendimas bus pateiktas per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu jūs esate vartotojas ir jūsų netenkins galutinis sprendimas arba jei negavote galutinio sprendimo per 15 (penkiolika) darbo dienų ar išskirtinais atvejais per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas, galite pateikti skundą Lietuvos bankui. Kontaktiniai duomenys yra tokie:

Lietuvos bankas
Priežiūros tarnyba
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius
Lietuva

Tel. +370 5 268 0029
Faks. +370 5 268 0038
El. paštas: info@lb.lt
Interneto svetainė: www.lb.lt/consumer_protection

Jei sutartį sudarėte internetu, galite pateikti skundą per ES internetinę ginčų sprendimo (ODR) platformą. ODR platformos interneto svetainės adresas: www.ec.europa.eu/odr.

Pirmiau minėta skundų nagrinėjimo tvarka nepažeidžia jūsų teisių inicijuoti teisminius procesus arba alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, atsižvelgiant į jums pagal sutartį suteikiamas teises.

LBS0041A
18/03/2019