Produktai

vadovų-civilines-atsakomybes-draudimas-prokopius-draudimo-paslaugos

Vadovaujantys asmenys gali būti traukiami asmeninėn atsakomybėn dėl veiksmų (ar neveikimo) vykdant vadovavimo funkcijas. Remiantis teismų praktika, vadovybės nariams taikoma:

 • neribota asmeninė (civilinė) atsakomybė (skirtingai nei paprastiems darbuotojams)
 • įstatymuose numatytos pareigos: veikti rūpestingai, atidžiai; veikti geriausiais Įmonės (ar jos kreditorių) interesais; vengti Įmonės ir asmeninių interesų konflikto; laikytis konfidencialumo; užtikrinti, kad Įmonė veiktų pagal visus galiojančius įstatymus; tinkamai organizuoti Įmonės kasdienę veiklą; apskaitą; užtikrinti ir kontroliuoti sutarčių vykdymą; įmonės tikslių įgyvendinimą; remiantis prieinama informacija priimti kvalifikuotus protingus sprendimus; neviršyti įgaliojimų ar kompetencijos ribų; ir kt.
 • asmeninės baudos, paklausimai ir tyrimai iš priežiūros / valstybinių institucijų.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimas suteikia asmeninę apsaugą vadovaujantiems asmenims, jei jiems pareiškiamos pretenzijos, skiriamos baudos, pradedami procesiniai veiksmai, patikrinimai ar tyrimai, kompensuojant su tuo susijusius vadovų nuostolius (įskaitant teisinės gynybos išlaidas). Arba galiausiai išmokant kompensaciją nukentėjusiems asmenims (Įmonei, jos kreditoriams ar kitiems teisėtiems ieškovams), kurie patyrė nuostolius, už kuriuos Apdraustasis Asmuo pripažįstamas atsakingu.

Dokumentai:

Draudimo taisyklės LT

Draudimo taisyklės EN

Draudimo produkto informacinis dokumentas LT

Draudimo produkto informacinis dokumentas EN

Profesine civiline atsakomybe prokopius draudimo paslaugos

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas paslaugų sektoriui, kurio teikiamų paslaugų rezultatas (pateiktis) yra intelektinis darbas, konsultacija, patarimas, nurodymas, projektas, specifikacija, dokumentas, sertifikatas, programinė įranga, informacija (o ne fizinis darbas ar fizinis objektas/produktas).


Profesinės civilinės atsakomybės draudimas suteikia apsaugą dėl pretenzijų, pareikštų Jums, reikalaujančių atlyginti nuostolius Jūsų klientams ar kitiems asmenims, padarytus teikiant Jūsų profesines paslaugas (vykdant profesinę veiklą), ir teigiančių kad Jūs esate atsakingi už tokius nuostolius (pvz. dėl netinkamai suteiktų paslaugų, ar finansinių nuostolių Jūsų klientui kilusių dėl Jūsų suteiktų (teikiamų) paslaugų).

 

Privalumai:

 • Apdraudžiama visa profesinė veikla, vykdoma ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje.
 • Prokopius teikiama draudimo apsauga priimtina užsienio užsakovams.
 • Aukščiausio lygio, patikima draudimo apsauga iš Lloyd‘s – žinomiausios pasaulyje draudimo organizacijos.
Dokumentai:

Draudimo taisyklės EN

Draudimo produkto informacinis dokumentas LT

Draudimo produkto informacinis dokumentas EN

Bendroji civiline atsakomybe prokopius draudimo paslaugos

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu apdraužiama draudimo sutartyje nurodytos įmonės ar asmens (Apdraustojo) civilinė atsakomybė už:

 • ŽALĄ SVEIKATAI – fizinio asmens mirtis, kūno sužalojimas, liga ar negalavimas
 • ŽALĄ TURTUI – fizinio objekto (priklausančio kitiems, bet ne Apdraustajam) sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas
 • ŽALĄ APLINKAI – tarša, žala gamtai.

Kuri padaryta:

 • vykdant apdraustą veiklą (nurodytą polise)
 • Apdraustojo ar jo darbuotojų veiksmais ar neveikimu, neatsargumu ar dideliu neatsargumu
 • Apdraustojo tiekiamais PRODUKTAIS ar atliktais darbais po jų perdavimo.

 

Privalumai:

 • Apdraudžiama visa veikla, vykdoma ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje.
 • Prokopius teikiama draudimo apsauga priimtina užsienio užsakovams.
 • Aukščiausio lygio, patikima draudimo apsauga iš Lloyd‘s – žinomiausios pasaulyje draudimo organizacijos.
Dokumentai:

Draudimo taisyklės EN

Draudimo produkto informacinis dokumentas LT

Draudimo produkto informacinis dokumentas EN